Meclisi Mebusan Caddesi No:19 Salıpazarı, Beyoğlu/İstanbul (Tramvay Yolu)
obezite sonrası

Deri Sarkması Ameliyatı

Günümüzde tüm dünyada görülen Obezite Salgını dolayısıyla neredeyse her ülkede Tüp Mide (Mide Küçültme), Mide Bypası, Mide Balonu, Duodenal Switch ve birçok değişik Metabolik Cerrahi Ameliyatlarında(Transit Bipartisyon, İleal İnterpozisyon ..vs) hızlı bir artış mevcuttur.

Artan hareketsiz hayat, spordan uzak kalma, yüksek kalorili hazır gıdalar gibi etkenler Obezite Salgınının başlıca sebebi olarak gösterilmektedir. Neyse ki özellikle son 10 yıl içinde, laparoskopik tekniklerin ve laparoskopi aletlerinin iyice gelişmesiyle Tüp Mide- Mide Küçültme, Gatrik Bypas (Mide Bypası) gibi obezite tedavi yöntemleri  beden kitle indeksi obezite ameliyatını gerektiren hasta grubunda hızlı ve etkin bir obezite tedavisi imkanı sunmuştur.

Obezite Cerrahisiyle (Bariatrik Cerrahi) morbide obezite ve metabolik sendromu olan hastalarda hızlı bir iyileşme sağlanmaktadır, bununla birlikte Obezite Cerrahisi sonrasındaki hızlı kilo vermeye bağlı olarak vücudun değişik yerlerinde deri sarkmaları gözlenmektedir.

Deri Sarkması Neden Olur?

Obezite Ameliyatlarıyla hastaların Obezite sebepli sağlık risklerinde ciddi bir düşüş olduğu ve genel sağlık durumunun hızla düzeldiği artık bilimsel araştırmalar sonucunda net olarak ortaya konmuş bir gerçektir. Ancak Obezite Ameliyatı sonrası görülebilen bu deri sarkmaları hastaların hayat kalitelerini kötü yönde etkileyebilmektedir. Genel olarak deri sarkmaları hastaların hayat kalitelerini psikolojik olarak kötü yönde etkilediği var sayılsa da sarkmanın ileri derecede olduğu bazı hasta gruplarında sarkan cildin hareket etme kaabiliyetini ve konforunu azalttığı, bunun da kilo verimini yavaşlattığı rapor edilmektedir. Batı dünyasından özellikle ABD den yapılan bilimsel yayınlarda

Obezite Ameliyatı sonrası deri sarkması görülme oranı kabaca %70 olarak bildirilmektedir. Her ne kadar Obezite Ameliyatı sonrası deri sarkmasını önlemek için bol hareket, düzenli spor, protein ağırlıklı beslenme, dehidratasyondan korunma gibi önlemler tavsiye edilse de bu önlemler genel önlemlerdir ve deri sarkmasını ne derece azalttıkları bilimsel olarak net olarak ortaya konmuş değildir.

Obezite Sonrası Deri Sarkması Neden Olur?

Deri sarkmasının genel olarak kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu, çok kilo kaybedenlerde daha az kilo kaybedenlere göre daha sık görüldüğü bilinmektedir. Ayrıca kişinin genetik özellikleri de deri sarkma oranını belirleyen bir diğer faktördür. Her durumda, gerekli önlemlerin alınmasına rağmen sarkma gelişen hastalarda eğer bu deri sarkmaları hastanın hayat kalitesini psikoloji veya fiziksel olarak azaltıyorsa, deri sarkması ameliyatı (Abdominoplasti (Karın Germe), Brakioplasti…vb Post Bariatrik Cerrahi yöntemler uygulanabilir) her zaman etkin çözümlerdir. Burada biz obezite doktorları, deri sarkma ameliyatlarını obezite ameliyatından genel olarak en az 1 yıl sonra yapılmasını tavsiye ediyoruz.  

Op. Dr. Selim Birol, Genel Cerrahi Uzmanı,

Obezite ve Metabolik Cerrahi

NOT: Bu yazı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır, profesyonel sağlık uygulamalarının karar verilesinde kullanılamaz! 

Kaynaklar: 

  1. Obes Surg. 2017 Jul 6. What Is Known About the Correlates and Impact of Excess Skin After Bariatric Surgery: a Scoping Review. Baillot A1,2,3, Brais-Dussault E4, Bastin A5, Cyr C4, Brunet J6,7,8, Aimé A4, Romain AJ9, Langlois MF10, Bouchard S4, Tchernof A11, Rabasa-Lhoret R12, Garneau PY13, Bernard P14.  

  2. Obes Surg. 2013 Nov;23(11):1826-34. Impact of excess skin from massive weight loss on the practice of physical activity in women. Baillot A1, Asselin M, Comeau E, Méziat-Burdin A, Langlois MF.   

  3. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2017 Sep;70(9):1186-1190. May 20. Body contouring after obesity surgery is associated with a weight loss benefit among patients. Agarwal S1, Shenaq D2, Teven CM2, Prachand V3, Roughton M2, Zachary L4.   

  4. Surg Obes Relat Dis. 2014 Sep-Oct;10(5):891-6. Experience of excess skin after gastric bypass or duodenal switch in patients with super obesity. Biörserud C1, Olbers T2, Søvik TT3, Mala T3, Elander A4, Olsén MF5.