Meclisi Mebusan Caddesi No:19 Salıpazarı, Beyoğlu/İstanbul (Tramvay Yolu)
mide botoksu

Dünyadan Mide Botoksu Hakkında Bazı Araştırmalar ve Bilinmesi Gerekenler

Yakın zamanda ülkemizde başladığımız mide içine endoskopi vasıtasıyla botilinum toksin enjeksiyonu işlemini vaya halk arasında yaygın olarak Mide Botoksu olarak bilinen işlemi sizler için dünya çapında bilimsel olarak araştırdık.

Sizin de tahmin edeceğiniz üzere mide botoksu da her yeni yöntem gibi birçok taraftarı ve karşı çıkanı olan bir ameliyatsız zayıflama tedavisi olarak karşımıza çıkmakta ve özellikle işlem hakkında araştırma yapan hastalşarımızın kafası iyice karışmaktadır.

Araştırmaların bir kısmını önce sırayla özet olarak tarafsızca aşağıda paylaşıktan sonra şöyle bir genel toparlamayla kendi yorumumuzu ve tecrübemizi de kataraksizlere sunacağız, böylelikle sizlerin kafasında daha net bir fikir oluşımunda katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Dünyaya bakıldığında tıp veri tabanlarında alttaki araştırmalar ve sonuçlar göze çarpmaktadır.

  1. Sanchez Torralvo ve arkadaşları 2017 yılındaki çalışmalarında toplam 104 makaleyi incelemişler, bunlardan 4 tanesini baz alarak yaptıkları çalışmada mide botoksunun 3.5 ile 11.8 kg arasında kilo kaybını sağladığını saptamışlar, saptadıkları bir diğer husus ise işlemin çok güvenli olduğu ve inceledikleri hiçbir başka makalede ciddi bir yan etki saptanmadığı olmuştur.
  2. De Moura EGH ve arkadaşları süper obez ( Beden Kitle İndeksi 50 ve üstü olanlar) 32 hastaya uyguladıkları 200 ünitelik Botilinum Toksi A enjeksiyonları sonrası kilo verimini çok etkili olmadığını saptamışlardır, ancak düşük doz botoks uyguladıklarından (sadece 200 ü botilinum toksin A) daha yüksek dozlarda ne olur bu konuda bir fikir yok.
  3. Parks JS ve arkadaşları 2017 senesinde yayınladıkları ve hayvan deneklerde yaptıkları araştırmada mide botoksunun kilo vermede ve kan yağlarını düşürmede etkili olduğunu göstermişlerdir ancak bu araştırma insanlar üzerinde bire bir aynı yorumlanamaz bunu da hatırda tutmak gerekir!
  4. Pero R ve arkadaşları mide botoksu çalışmaları arasındaki farklı sonuçların seçilen hastaların kiloları, uygulanan botoksun dozları arasındaki ciddi farklar yüzünden kaynaklandığını söylemişlerdir.Arştırmayı mide botoks uygulamasının ciddi kilo kaybı tedavilerinde ciddi potasniyeli olduğu yönünde fikir beyan ederek tamamlamışlardır.
  5. Chang Seok Bang ve arkadaşlarının çalışmalarında ise sonuçlar Mide Vbotoksu taraftarlarını ciddi yönde destekler türdendir. Çalışmaya göre sadece mide antrumunu değilde mide korpusunu (midenin gövde kısmı) ve fundusu (midenin kubbe kısmı) da iöçerecek şekilde geniş alana botoks uygulandığında mide botoksu zayıflama tedavisi olarak oldukça etkili bir tedavidir, bir diğer bulguları ise geniş alana enjeksiyon yapılması yüksek doz vermekten daha etkili sonuçlar doğuracaktır.

Bu tartışmalar daha bir süre sürüp gidecektir, bir kısım araştırmacıya göre Botoksun etki süresi 4-6 ay arasında olduğundan kilo verilse bile verilen kilonun korunması zor olacağı yönündendir.

Görüldüğü gibi bilim dünyasında tam bir fikir birliği yoktur ancak biz kendi tecrübemizi ve tavsiyelerimizi de bu yazıya eklemek istiyoruz, bugünkü tecrübemize göre mide botoksu antrum, korpus ve fundusa yani geniş alana uygulandığında ilk ay ortalama 3- 9 kg arası kilo kaybına yol açmaktadır. Başka bazı araştırmalara göre ise kilo kaybı 10-15 kg arasında olmaktadır.

Biz tüm hastalarımıza işlem sonrası diyetisyen ve psikolog desteği sağlamaktayız, bundaki amaç diğer araştırmacıların da belirttiği gibi botoksun etki süresi geçinceye kadar hastalarımıza gerekli beslenme ve davranış değişikliklerini sağlamak yani botoks etki süresi sonrası da hastalarımızın kilo kontrollerini sağlayabilecekleri alışkanlıkları kazandırmaktır.

Bir diğer gözlemimiz işlem sonrası hastalarımızda ciddi iştah düşüklüğü olduğudur, acıkma aralıkları ciddi olarak uzamaktadır, kendilerine verilen diyetlere zorlanmadan devam edebilmektedirler.

Mide botoksunun oldukça güvenli ve ağrısızı bir işlem olduğu tecrübe ettiğimiz diğer bir gözlemdir. Sadece bir hastamızda yaklaşık 1 hafta süğren hafif kaşıntılı bir alerjik durum deneyimledik, bu durum ilaç tedavisiyle düzeldi.

Belki üstteki araştırma sonuçlarına bizim de bazı yorumlar eklememiz gerekebilir, öncelikle neredeyse risksiz bir tedavisi olması, ağrısız olması ve tecrübemize ameliyatsız bir tedaviye göre etkili bir şekilde kilo verdirmesi mide botoksunun önemini bizim gözümüzde arttırmıştır.

Bizce botoksun etki süresinin 4-6 ay olması bir dezavantaj değil avantajdır, zira mide kası ve kasılması üzerinde geri dönüşümsüz etkileri yoktur. Unutulmaması gerekir ki obezite ameliyatlarında 2 sene sonra hastada gerekli hayat tarzı değişiklikleri sağlanmazsa kilo geri alımları olmaktadır, o yüzden asıl olan hastalarda gereken beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin sağlanacağı zayıflama programları oluşturmaktır.

İşte Mide Botoksu mide kas kasılmasını azaltıcı ve iştahı azaltıcı düşürücü etkisiyle bu beslenme tarzı değişkliği sürecine çok ciddi olarak yardımcı olmaktadır. Belki unutulmaması gereken bir diğer husus ta mide botoksu işleminin tüp mide gibi ameliyatlarla değilde diğer ameliyatsız tedavilerle kıyaslanması gerektiğidir, zira obezite ameliyatı ihtiyacı içinde olan beden kitle indeksi 40 ve üstündeki hastalarımıza mutlaka ihtiyaç duydukları ameliyatı olmalarını önermekteyiz. Mide botoksu beden kitle indeksi 27 ile 35 arası olan hastalarımız için iyi bir alternatif oluşturmaktadır.

Kaynaklar:
  1. Intragastric injection of botulinum toxin. A real alternative for obesity treatment? A systematic review Sánchez Torralvo FJ1, Valdés Hernández STapia MJAbuín Fernández JOlveira G. 2017 Nov 16;34(5):1482-1488. doi: 10.2Nutr Hosp.0960/nh.1220
  2. EUS-Guided Intragastric Injection of Botulinum Toxin A in the Preoperative Treatment of Super-Obese Patients: a Randomized Clinical Trial. de Moura EGH1Ribeiro IB2, Frazão MSV1, Mestieri LHM1, de Moura DTH1, Dal Bó CMR1, Brunaldi VO1, de Moura ETH1, Nunes GC1, Bustamante FAC1, Dos Passos Galvão Neto M3, Matuguma SE1, Bernardo WM1, Santo MA4. Obes Surg. 2018 Aug 17. doi: 10.1007/s11695-018-3470-y.
  3. The Effect of Intragastric Administration of Botulinum Toxin Type A on Reducing Adiposity in a Rat Model of Obesity Using Micro-CT and Histological Examinations. Park JS1, Zheng HM2, Kim JM2, Kim CS3, Jeong S1,2, Lee DH1,2,4. Gut Liver. 2017 Nov 15;11(6):798-806. doi: 10.5009/gnl16557.
  4. Botulinum Toxin A for Controlling Obesity. Pero R1, Coretti L2, Lembo F3. Toxins (Basel). 2016 Sep 26;8(10). pii: E281.
  5. Effect of intragastric injection of botulinum toxin A for the treatment of obesity: a meta-analysis and meta-regression. Chang Seok Bang, MDGwang Ho Baik, MD. May 2015Volume 81, Issue 5, Pages 1141–1149. GIE (Gastrointestina Endoscopy)